Egytisk barnprogram – Historierevisionism måste börja i tid

Här är ett videoklipp från ett barnprogram som sändes i Egyptisk TV i december 2010.

Google translate på Texten:
TV värd: Vi får se hur vi ska besvara den äckliga judarna, som säger att Jerusalem tillhör dem. Vilka bevis har vi för att Jerusalem är islamisk? Vi säger till våra vänner att … Jag gör att du somnar, Mr Sa’d, eller vad? Vakna Sa’d upp … Ha en morot … Först av allt, vi berättar judarna att araberna bodde i den välsignade staden Jerusalem, mer än 2.000 år innan den första Judisk bosatte sig i där.

2.000 är ett mycket stort antal. Inte ett år, inte två, inte tio, inte hundra – 2.000 år. Det är det första. Vi berättar att araberna bodde i Jerusalem 2000 år innan den första Judisk satte sin fot där. Okej? Okej!

[..]

Den äckliga Judarna är redo, och de lät sina små barn göra många vidriga saker, så att de kommer hata islam, och döda alla våra muslimska bröder där.

Mitt råd till dig är att placera Jerusalem inuti våra hjärtan, lära och vara smart. När vi tar examen, måste vi döda oss själva memorera. Vi måste göra bra och vara mycket goda muslimer, så att vi kan använda vår kunskap för att befria Jerusalem.

[…]

Forskarna vet hur man gör vapen och saker som tjänar Islam. De kan göra muslimerna har en stark stat, och göra en atombomb och en atom bomb, och alla de saker som gör [judarna] starkare än oss.

Engelsk Text

TV host: Let’s see how we should answer the disgusting Jews, who say that Jerusalem belongs to them. What proof do we have that Jerusalem is Islamic? We tell our friends that… Am I making you fall asleep, Mr. Sa’d, or what? Wake up Sa’d… Have a carrot… First of all, we tell the Jews that the Arabs lived in the blessed city of Jerusalem, more than 2,000 years before the first Jew settled in there.

2,000 is a very big number. Not one year, not two, not ten, not a hundred – 2,000 years. That’s the first thing. We tell them that the Arabs lived in Jerusalem 2,000 years before the first Jew set foot in it. Okay? Okay!

[..]

The disgusting Jews are getting ready, and they let their little children do many disgusting things, so that they will hate Islam, and kill all our Muslim brothers there.

My advice to you is to place Jerusalem inside our hearts, learn and be smart. When we take exams, we must kill ourselves memorizing. We must do well and be very good Muslims, so we can use our knowledge to liberate Jerusalem.

[…]

Scientists know how to make weapons and things that serve Islam. They can make the Muslims have a strong state, and make a nuclear bomb and an atom bomb, and all those things that make [the Jews] stronger than us.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s